Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

Hoog verzuim, lage medewerkerstevredenheid, hoog verloop van medewerkers of gebrek aan werkplezier? Wil je meer zingeving, betrokkenheid, eigenaarschap, verbinding en energie? Als organisatiecoaches helpen we de vraagstukken te duiden en verdiepen. Vervolgens organiseren we een passend programma gericht op samen bouwen waarin mensen zich gezien en gehoord voelen en het weer gaat stromen in de organisatie. Ook begeleiden wij verandertrajecten en ondersteunen bij het implementeren van een nieuwe koers. 

Programma op maat

Organisatiecoaching start met een verkenningsfase waarin we met managers en medewerkers in gesprek gaan, kijken, ruiken en proeven. Onze kracht is het verkennen vanuit meervoudig perspectief. Wat valt op? Waar knelt het? Wat stroomt er wel en wat stroomt er niet? Wat zijn ongeschreven normen, waarden en spelregels? Mag iedereen mee doen? Worden verschillen gewaardeerd? Is er sprake van inclusiviteit? We duiden en verdiepen de vraagstukken en ontwikkelthema’s. Vervolgens bespreken we de bevindingen en wordt een programma op maat samengesteld met passende bouwstenen. Onze programma’s bestaan uit inhoudelijk krachtige modules en interventies gecombineerd met het creëren van van beweging en ontmoeting. Om de resultaten inzichtelijk te maken starten we met een nulmeting op de relevante thema’s en herhalen we een meting nadat het programma is afgerond. 

Aanpak

Onze aanpak is resultaatgericht, professioneel, nuchter en concreet. De bouwstenen zijn gebaseerd op theorieëm en modellen. We kiezen echter bewust voor een resultaatgerichte benadering en hanteren het principe ‘ervaren door te doen’. 

 

Om een duurzame verandering te realiseren, is managementcoaching en teamcoaching onlosmakelijk verbonden aan het programma. 

 

We werken op basis van gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid. 

Bouwstenen

Bouwstenen zijn onder andere het bevorderen van eigen regie, eigenaarschap, het creëren van een leeromgeving, het verhogen van het zelfbewustzijn, persoonlijk leiderschap, eerlijk bespreken, leiden met lef en sturen op resultaten. Tegelijkertijd is er aandacht voor de onderstroom, oftewel de kritische verbindingen, het elkaar echt zien, vanuit verschillende perspectieven kijken, buiten de gebaande paden denken, tijd en ruimte om elkaar te zien vanuit een presente houding in het hier en nu en plezier maken. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kunnen bouwstenen op maat worden ontwikkeld. 

Wie zijn wij?

Marieke Verhart

Marieke Verhart is zelfstandig (organisatie)coach. Zij heeft een bedrijfskundige achtergrond en 20 jaar managementervaring. Zij weet vraagstukken te duiden en te vertalen in concrete programma’s. Haar focus is zelfbewust leiderschap, eigenaarschap, eigen regie, persoonlijke effectiviteit en het creëren van een leeromgeving. Zij kijkt hierbij zowel naar de bovenstroom als naar de onderstroom. 

 

Corinne van den Bosch

Corinne van den Bosch is een creatieve en sociale ondernemer met een bedrijfskundige achtergrond. Zij denkt buiten de gebaande paden en weet beweging te creëren. Inclusiviteit en werkplezier in de breedste zin van het woord, zijn haar specialisatie. Zij beschikt over uitgebreide theoretische bagage en weet dit op een speelse manier te vertalen naar de praktijk. 

 

Annejan Muilkens

Annejan Muilkens is programmamanager, trainer en zelfstandig (loopbaan)coach. Zij helpt organisaties op het gebied van leiderschapsontwikkeling en werkgeluk door trainingen te geven en programma’s op te zetten. Haar focus is zelfbewustzijn, werkgeluk en authentiek leiderschap. 

 

Eugene Hansen

Eugene Hansen is een ervaren adviseur en coach voor managementteams. Hij heeft een achtergrond als HR manager en ervaring als interim manager. Met het brainconcept werkt hij vanuit (levens-) ervaring, neurowetenschap, psycologie en topsport aan  het verbeteren van de teamresultaten. Eugene brengt zakelijkheid, kennis, beleving en plezier. 

 

Neem contact op