Intervisie

Intervisie

Intervisie is gericht op van en met elkaar leren aan de hand van praktijksituaties. Het doel is het professionaliseren van de uitvoering van je werk in de praktijk. De intervisiegroep bestaat uit leden met een gelijke functie waardoor praktijksituaties onderling herkenbaar zijn. De casus betreft een actuele werksituatie en is gericht op je eigen functioneren. Tijdens de intervisie wordt gebruik gemaakt van een vaste methodiek om in korte tijd een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te bekijken en zoveel mogelijk waardevolle inzichten te verzamelen. De intervisievaardigheden die de intervisieleden leren, dragen bij aan professioneel handelen en een breder handelingsrepertoire in hun dagelijkse praktijk. Dit betreft o.a. het stimuleren van een leerklimaat, het elkaar bevragen vanuit oprechte betrokkenheid in plaats van oordeel en het omgaan met emoties.

 

Focus van professionele intervisie

       Het ondersteunen van de intervisieleden bij het opstarten met het inbrengen en methodisch bespreken van een praktijksituatie. 

       Het tijdens de eerste intervisiebijeenkomst bespreken van verwachtingen, doelen en spelregels om te zorgen voor een veilige en open setting om te leren.

       De intervisiegroep ondersteunen bij het creëren en behouden van een open en leerzaam groepsklimaat in het hier-en-nu waarin intervisieleden zich kwetsbaar durven opstellen en elkaar kritisch opbouwend ondersteunen.

       De intervisieleden leren om elkaar vanuit gelijkwaardigheid op een respectvolle en confronterende wijze te consulteren waardoor de leden vaardiger worden in het geven en ontvangen van feedback en stellen van open vragen vanuit oprechte betrokkenheid en zonder oordeel. 

       Het begeleiden van de intervisiegroep om samen goed met emoties om te gaan, emoties in het hier-en-nu open en respectvol bespreekbaar te maken. Deelnemers worden hierdoor vaardiger in het omgaan met emoties van zichzelf en van anderen. 

 

Train de trainer

Als intervisiebegeleider kan ik intervisiedeelnemers trainen in het begeleiden van intervisies. Om te zorgen dat zij hun rol professioneel en duurzaam kunnen blijven vervullen, bied ik intervisie aan de intervisiebegeleiders aan.  

 

 

 

Interesse?

Wil je middels intervisie leren en reflecteren een structurele plek geven binnen je organisatie en hiermee een leerklimaat ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact op.

 

Neem contact op