Ondernemerscoach

Ondernemerscoach

In samenwerking met Expertisecentrum Bijzonder Ondernemen coach ik zelfstandig ondernemers. Juist als werken niet (meer) vanzelfsprekend is, kan zelfstandig ondernemerschap een passend alternatief zijn. 


Onze visie is: ‘Iedereen die kan en wil werken, werkt’. 


Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en participatie. 


Onze doelgroep bestaat uit mensen voor wie werken niet (meer) vanzelfsprekend is en de ambitie hebben om zelfstandig ondernemer te worden. Het kan zijn dat je vanaf je geboorte met een beperking te maken hebt zoals ADHD, autisme of doofheid. Het kan zijn dat je op latere leeftijd te maken hebt gekregen met een beperking als gevolg van ziekte of een ongeval. Je kunt ook door een reorganisatie de mogelijkheid overwegen om te starten als zelfstandig ondernemer. Of je bent al ondernemer en wilt begeleiding bij het vinden van een nieuwe balans. 

Aanpak

Je persoonlijke ondersteuningsbehoefte staat centraal. Elk coachtraject is maatwerk. Je passie en kwaliteiten vormen het uitgangspunt. Vanuit die kwaliteiten en passie wordt gekeken naar de mogelijkheden. 

Stap voor stap komen alle aspecten van ondernemen aan de orde en wordt een realistisch en duurzaam ondernemingsplan gevormd. 

 

Gedurende het coachtraject wordt zowel aandacht besteed aan de zakelijke kant van het ondernemerschap als aan je persoonlijke ontwikkeling. 

Neem contact op