Cultuurprogramma

Cultuurprogramma eigenaarschap en verbinding

Hoog verzuim, lage medewerkerstevredenheid, hoog verloop van medewerkers of gebrek aan werkplezier? Wil je meer betrokkenheid, eigenaarschap, verbinding en energie? Wij ontwikkelen en organiseren een passend programma gericht op samen bouwen aan eigenaarschap en verbinding, zodat mensen zich gezien en gehoord voelen en het weer gaat stromen in de organisatie.

 

 

Werkplezier staat centraal in onze programma’s. Werkplezier betekent dat levenskwaliteit en werken hand in  hand gaan. Werkplezier gaat over verbinding, uitdaging, ontspanning, gezonde grenzen, talenten benutten, respect voor verschil, gekkigheid, resultaten, veiligheid, gezonde verantwoordelijkheden, ruimte en tijd, persoonlijke groei, concentratie en humor. Onveiligheid, gebrek aan autonomie en werkdruk kunnen werkplezier in de weg staan. Stimulerend leiderschap, een fijn team, openheid, veiligheid, een leeromgeving, fitheid, vertrouwen, persoonlijk leiderschap en het nemen van regie hebben een positieve invloed op het werkplezier. Een gezonde werksfeer zorgt voor veerkracht. Bewustwording en moed zijn essentieel. 

Onze programma’s bestaan uit inhoudelijk krachtige, verdiepende bouwstenen gecombineerd met het creëren van beweging en ontmoetingen. Op basis van de wensen en behoeften vanuit de organisatie wordt een programma op maat samengesteld met passende bouwstenen. Er zijn bouwstenen op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. De bouwstenen op teamniveau worden afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevind. 

 

Onze aanpak is resultaatgericht, professioneel, nuchter en concreet. De modules zijn gebaseerd op theorieën en modellen. We kiezen echter bewust voor een resultaatgerichte benadering en hanteren het principe ‘ervaren door te doen’. Om een duurzame verandering te realiseren, is het toerusten van leidinggevenden een vast onderdeel van het programma. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid.

 

Hieronder staan enkele bouwstenen. Daarnaast kunnen aansluitend bij de behoeften passende bouwstenen op maat worden ontwikkeld. 

Bouwsteen Eigen regie

Eigen regie betekent bewust keuzes maken aansluitend bij wat jij belangrijk vindt. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen behoeften, je grenzen aangeven en assertief zijn. Eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling. 

Bouwsteen Zelfbewustzijn

Je kwaliteiten en valkuilen kennen. Je bewust zijn van reflexen die je in het verleden ver hebben gebracht maar nu in de weg zitten. Bewust zijn van je reflexen biedt ruimte om bewust andere, meer effectieve keuzes te maken. Het verhogen van je zelfbewustzijn draagt bij aan persoonlijk leiderschap. 

 

Bouwsteen Verbinding

Verbinding met elkaar, verbinding met de organisatie, verbinding met de omgeving. Pas als de verbindingen goed zijn, kan het gaan stromen. 

Bouwsteen Spelenderwijs

Teamfit, avonturendag, teamactiviteit, uit je comfortzone en elkaar betere leren kennen. Tegelijkertijd betekenisvol bezig zijn, meervoudig kijken, professioneel prutsen en samen  ontdekken. De ramen open, een frisse wind, nieuwe verbindingen maken en de energie laten stromen. 

Bouwsteen Leeromgeving

Zelfreflectie en met elkaar reflecteren zijn cruciaal voor het creëren van een leeromgeving waar je veilig fouten mag maken en je met elkaar onderzoekt hoe het beter kan. Je gaat ervaren wat leren wel en niet is, wat er nodig is om te mogen en kunnen leren en hoe je samen van en met elkaar kunt leren. 

 

Bouwsteen Elkaar zien

Iedereen wil gezien en gehoord worden. Oprechte interesse in elkaar vormt de basis van een prettige samenwerking. Elkaars verhaal kennen leidt tot verbinding. Kwetsbaarheid en verbinding gaan hand in hand. Tijdens deze bouwsteen ga je op een andere manier met elkaar in gesprek. Je leert elkaar op een andere manier kennen en elkaar echt zien. Onvoorwaardelijk luisteren en kijken. 

 

Bouwsteen Eerlijk bespreken

Het onbespreekbare bespreekbaar maken. Bespreken waar het eigenlijk over moet gaan. Vanuit verbinding en oprechte betrokkenheid duidelijk zijn. Het klinkt eenvoudig maar is in de praktijk vaak ingewikkeld. Tijdens deze bouwsteen ga je onderzoeken wat eerlijk bespreken in de weg kan staan, op welke manier hier moed voor nodig is en hoe je iets eerlijk bespreekbaar maakt.  

 

Bouwsteen Moed

Er is moed nodig om jezelf te zijn, moed om bespreekbaar te maken waar je voor staat en wat je belangrijk vindt, moed om vanuit je eigen waarden te werken en leiding te geven. Moed om elkaar echt te zien, ruimte voor elkaar te creëren en over persoonlijk leiderschap. 

 

Bouwsteen Betekenisvol werken

Samen onderzoeken wat voor medewerkers van betekenis is en hoe zij impact kunnen maken. Vervolgens bekijken hoe zij dit kunnen integreren in het werk en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Verbinding in de buurt, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid vormen een onderdeel van deze bouwsteen. 

 

Bouwsteen Plezier maken

Soms wordt er zo hard gewerkt dat we vergeten plezier te maken. We gaan met elkaar plezier maken, lachen en uit onze comfortzone. Het doel is om daarna kleine momenten van plezier en ontspanning te creëren en te integreren in het dagelijkse werk. 

 

Bouwsteen Outside the box

We gaan op een verfrissende manier outside the box. We stappen uit de comfortzone. Hoe ziet jouw box er eigenlijk uit? Wat zie je niet als je in de box blijft? Wat moet, wat hoort en wat past bij je? 

Bouwsteen Leiderschap

Zelfbewust leiderschap is onderdeel van elk programma. Waardoor laat je je leiden? Wat is het (ongewenste) effect van je handelen? Wat is je reflex? Wat helpt je en wat zit je in de weg? Bewust zijn van jezelf als persoon en als leider vormt de basis om vanuit duidelijkheid en verbinding met elkaar te bouwen. 

Neem contact op