Leiderschapsprogramma

Leiderschapsprogramma

Wij ontwikkelen leiderschapsprogramma’s gericht op het ontwikkelen van zelfbewust leiderschap in organisaties. Onze programma’s kenmerken zich door verdieping op zelfbewustzijn, het ontwikkelen van eigen regie, bewust keuzes maken en leiden vanuit je waarden. Onze aanpak is verdiepend, nuchter en praktijkgericht. Op basis van een uitgebreide intake ontwikkelen we een leiderschapsprogramma op maat aansluitend bij jullie visie op leiderschap.

 

Onderstaande bouwstenen zijn voorbeelden. Daarnaast ontwikkelen we bouwstenen op maat. Naast verdiepende bouwstenen op leiderschap, vormt intervisie een vast onderdeel van het leiderschapsprogramma voor een duurzaam resultaat. Op die manier blijven leidinggevenden reflecteren en met en van elkaar leren aan de hand van praktijksituaties. 

 

Bouwsteen Zelfbewust leiderschap

Ontdekken wie jij bent als leider en hoe je je leiderschapsstijl verder kunt ontwikkelen. Zelfkennis en reflecterend vermogen zijn cruciaal als leider. Zelfbewust leiderschap begint met inzicht in je overtuigingen, patronen, onbewuste reflexen en eventuele belemmeringen. Mogelijk zijn er overtuigingen die je in het verleden ver hebben gebracht, maar je tegenwoordig in de weg zitten. Zelfbewust leiderschap vormt de basis om vanuit duidelijkheid en verbinding samen met de mensen om je heen te bouwen aan kwaliteit van zorg.

 

 

Doel is het vergroten van het zelfbewustzijn van leiders waardoor je bewust keuzes kunt maken en regie kunt nemen om vanuit je waarden te leiden. 

Bouwsteen Regie vanuit zelfbewustzijn

Ieder mens bestaat uit verschillende delen. Bijvoorbeeld het perfectionistische deel, het verantwoordelijke deel, het controlerende deel en het enthousiaste deel. Door ervaringen kunnen bepaalde delen onbewust dominant zijn geworden. Andere delen kunnen hierdoor ondergeschikt of verdrukt raken. Dominante delen namen vaak onbewust het stuur over terwijl ondergeschikte of verdrukte delen vaak weinig zichtbaar zijn. 

 

Het doel van deze bouwsteen is om zicht te krijgen op de verschillende delen waaruit je bestaat. Hierdoor ontstaat er ruimte om bewust keuzes te maken welk deel in welke situatie van toegevoegde waarde is en ga je beschikken over een groter handelingsrepertoire en meer eigen regie. 

 

Bouwsteen Leiden vanuit je waarden

Welke waarden vind jij belangrijk? Wat betekenen deze waarden voor jouw leiderschap? Wat zijn voor jou leidende principes bij het nemen van beslissingen? Wat belemmert je om te leiden vanuit je waarden? Hoe ziet leiden vanuit je waarden er in de praktijk uit? Vaak is er moed nodig om te leiden vanuit je waarden. Deze bouwsteen gaat over waarden, moed en authenticiteit. 

 

Doel van deze bouwsteen is bewustwording van jouw waarden, wat je nodig hebt om te leiden vanuit je waarden en wat dit in de praktijk betekent.  

Bouwsteen Eerlijk bespreken

Heb je de moed om het onbespreekbare bespreekbaar te maken? Ben je oprecht betrokken en tegelijkertijd duidelijk? Ga jij het gesprek aan waar het eigenlijk over moet gaan? Durf jij het eerlijke gesprek te voeren? Hoe ga je met emoties om? Waar zit je eigen ongemak? Wat zit je in de weg om dit gesprek te voeren? Deze bouwsteen gaat over het voeren van echte gesprek kenmerkend door betrokkenheid en duidelijkheid.

 

Doel van deze bouwsteen is het zelfbewust kunnen voeren van het eerlijke gesprek. 

 

Bouwsteen Verbinding en eigenaarschap

Verbinding met elkaar, verbinding met de organisatie, verbinding met de omgeving. Pas als de verbindingen goed zijn, kan het gaan stromen. Als de verbindingen niet kloppen, dan is er geen energie. Iedereen wil zich gezien en gehoord voelen. Oprechte interesse in elkaars verhaal is cruciaal. Verbinding en kwetsbaarheid gaan hand in hand. Hoe maak je verbinding? Wat helpt je en wat staat je in de weg? Pas als de verbindingen goed zijn, ontstaat er eigenaarschap en betrokkenheid.

Doel van deze bouwsteen is bewustwording van hoe je verbinding maakt, wat je helpt en wat je in de weg staat en hoe je vanuit verbinding eigenaarschap en betrokkenheid creëert.

 

Neem contact op