Aanpak

Het coachtraject start met een kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat je je prettig voelt en vertrouwen hebt in mij als coach. Alleen dan kunnen we samen tot de kern komen en kun je stappen zetten richting jouw persoonlijke ontwikkeldoel. 

 

Een traject start met het verdiepen met jouw coachvraag. Vervolgens ligt de focus op inzicht en bewustwording. Bewustwording van reflexen en niet effectieve patronen geeft ruimte om bewust andere keuzes te maken. Daarna volgt de fase van oefenen. Tijdens de coaching wordt actief gebruik gemaakt van casuïstiek uit je eigen praktijk. Dit versterkt de verbinding tussen inzicht, het bewust keuzes maken en het toepassen in de praktijk. Succeservaringen zijn essentieel om nieuw gedrag te integreren in je persoonlijke manier van werken. 

Je bent zelf eigenaar van je eigen ontwikkeling. Ik zal je begeleiden op jouw ontdekkingstocht. Afhankelijk van je coachvraag kunnen diverse werkvormen worden ingezet. 

Tijdens de coaching wordt gewerkt met een digitaal werkboek. Hierin schrijf je jouw doel en kun je inzichten en reflecties noteren. Tevens werk je hierin je eventuele opdrachten uit. 

 

Coaching kan fysiek of online plaatsvinden. Ik heb goede ervaringen met online coachen. Dit biedt je de mogelijkheid om coachgesprekken te voeren vanuit je eigen vertrouwde omgeving op een tijdstip dat jou uitkomt. Online coaching is op verzoek ook in de avonduren mogelijk. 

Neem contact op