Hoe luister jij?

Luister je met vooroordelen? Luister je oprecht
geïnteresseerd of oordelend? Focus je op jezelf of op de ander? Probeer je te begrijpen waarom de ander iets vindt of probeer je de ander te overtuigen van je eigen mening? Lukt het jou om je eigen mening, oordeel en projecties aan de kant te zetten en je te verdiepen in de ander? Lukt het jou om de ander te bevragen
over zijn mening voordat je je eigen mening geeft?

 

 

#reflecteren #oprecht luisteren #nieuwsgierigheid #interesse

#elkaar willen begrijpen 

 

7 februari 2023

Verschillende delen

Je bestaat uit verschillende delen oftewel verschillende subpersonen. Grote maar ook heel kleine ervaringen, bepalen welke subpersonen een grote stem hebben en welke subpersonen hun mond moeten houden. Deze subpersonen beschermen je als klein kind, maar kunnen je als volwassene behoorlijk in de weg zitten. Alle subpersonen bieden iets positiefs, maar hebben ook een prijs. De subpersoon die een grote mond geeft, beschermt je misschien tegen pijn. Tegelijkertijd kan deze grote mond je ook vriendschappen kosten. De genieter zorgt voor veel plezier, maar kan je ook in de weg zitten als je een scriptie moet schrijven. Door op zoek te gaan naar deze subpersonen, kun je bewust kiezen wanneer je naar wie luistert.

Ik heb bijvoorbeeld zelf een subpersoon die hard roept ‘maak je nuttig’. Het heeft me ver gebracht in mijn werk en privé. Maar maakte ook dat ik altijd bezig was. De afgelopen jaren heb ik geprobeerd hem een kleinere stem te geven. Dat heeft moeite gekost. Hij blijft aanwezig en waardevol, maar ik kies er nu bewust voor dat hij niet altijd voorop staat.

Tijdens coachtrajecten kom ik vaak tegen dat bepaalde subpersonen altijd op de voorgrond staan, terwijl anderen ver te zoeken zijn. Door bewust te luisteren naar de diverse subpersonen en de boodschap die zij hebben, kun je andere keuzes maken. Iemand die heel kritisch naar zichzelf kijkt, kan milder naar zichzelf gaan kijken. Iemand die heel hard rent, kan stil leren staan.

Het klinkt misschien zweverig, maar het is eenvoudig toepasbaar met coachoefeningen. Ik vind het mooi om bij mensen letterlijk en figuurlijk meer ruimte te zien ontstaan om anders naar situaties te kijken en andere keuzes te maken.

Het boek ‘Ik ken mijn ikken’ beschrijft heel helder hoe dit werkt en hoe je andere kanten van jezelf kunt ontdekken.

 

#bewustwording #coachoefeningen #inspirerend boek

 

 

9 februari 2023 

"Ik mag geen fouten maken"

Ik mag geen fouten maken. Alles moet gelijk goed gaan. Ik moet altijd perfect presteren. Zo niet, dan word ik niet gewaardeerd. Gedrag dat hierbij hoort is bang zijn om fouten te maken, beslissingen uitstellen, hoge eisen stellen aan jezelf en anderen, successen bagatelliseren, vinden dat het altijd beter kan en zelfs passiviteit.

Dit is veelvoorkomende belemmerende overtuiging die in de weg kan zitten om effectief te zijn. Bijvoorbeeld om keuzes te maken, knopen door te hakken, te starten met de uitvoering en gaandeweg het plan bij te stellen, en vooral om tevreden te zijn met wat je doet.

Een gedachten kan bepalend zijn voor je gedrag en de mate waarin je het gewenste resultaat bereikt. Het onderzoeken van die belemmerende gedachten en het ombuigen naar helpende gedachten, is een eerste stap om andere keuzes te maken.

 

 

#perfectionisme #fouten maken #zelfbescherming #persoonlijke effectiviteit 

 

10 februari 2023 

"Iedereen moet mij aardig vinden"

“Ik wil dat mensen mij aardig vinden en houd constant rekening met de verwachtingen en meningen van anderen. Zelf geef ik mijn mening niet, ik ga confrontaties uit de weg en vermijd conflicten. Ik krijg graag bevestiging van anderen. Als ik die niet krijg dan word ik onzeker. Als ik negatieve feedback krijg, trek ik me dat heel persoonlijk aan.” 

Deze belemmerende overtuiging kan je behoorlijk in de weg zitten om assertief te zijn en je eigen grenzen aan te geven. Door zoveel rekening te houden met anderen, kun je zelfs jezelf kwijt raken. Ja zeggen tegen anderen, betekent soms nee zeggen tegen jezelf.

Assertief wordt soms met egoïstisch en agressief geassocieerd. Assertief is iets heel anders dan agressief of egoïstisch. Agressief of egoïstisch gaat over goed zorgen voor jezelf ten koste van anderen. Assertief is zorgen voor jezelf zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Hoe doe je dat op een prettige manier die bij jou past?

Regelmatig coach ik mensen die hiermee worstelen. Ik geniet van de bevrijding die ik bij mensen zie als zij afscheid kunnen nemen van deze belemmerende overtuigingen en ze kunnen ombuigen in meer helpende overtuigingen. 

 

#aardig gevonden willen worden #realistisch #belemmerende overtuigingen #assertiviteit #jezelf zijn


11 februari 2023

Iedereen heeft een verhaal

Deze uitspraak kwam ik tegen en is zo waar. Tijdens het coachen vertellen mensen persoonlijke ervaringen. Mensen hebben door ervaringen onbewust besluiten genomen. In de Transactionele Analyse worden dat overtuigingen genoemd. Dit zijn overtuigingen die hen ver hebben gebracht, maar nu vaak in de weg zitten. Bijvoorbeeld: Als ik maar hard werk, dan krijg ik waardering of als ik mijn grenzen aan geef, zullen mensen mij wel lastig vinden.

 

Soms zitten je eigen overtuigingen je nog het meest in de weg om je doel te bereiken. Zelfkennis, bewust van je denkkader, patronen in communicatie en samenwerking, focus in je handelen. Bewustwording van je persoonlijke overtuigingen kan ruimte geven voor andere keuzes in communicatie en samenwerking. Coaching kan helpen als je belemmerende overtuigingen je van je doel afhouden.

 

 #ervaringen #ijsberg #intenties #gedrag #oordeel #persoonlijke worstelingen #patronen #bewustwording #keuzes maken

 

13 februari 2023

Verbinding maken

Coachvraag: ik wil graag mijn team meenemen in de beoogde verandering.

 

Doorvragen leverde mooie antwoorden op. In theorie wist hij precies wat hij moest doen. In de gesprekken merkte ik wat anders. Het was niet gemakkelijk om in het gesprek dichtbij te mogen komen. Hij gaf telkens direct antwoord met een bepaalde directheid, zekerheid en snelheid. Toen ik dat bespreekbaar maakte, kwamen de tranen. Ik vroeg hem of hij wel eens kwetsbaar mocht zijn. Het antwoord was ‘nee’.

Dit bleek hij van huis uit niet geleerd te hebben. Sterker nog; kwetsbaarheid werd thuis niet gewaardeerd. Het patroon werd inzichtelijk. Snel, kordaat en hard optreden om snel resultaten te halen. Hij was in zijn eentje hard aan het werk  en vertelde anderen wat ze moesten doen. Het team werd geen eigenaar van de problemen en beoogde verandering. De knelpunten werden niet echt bespreekbaar met het team. Met als gevolg dat het team niet mee ging in de verandering en de beoogde doelen niet werden gehaald. Er was geen ruimte om te bespreken waar het echt om ging, waar mensen tegenaan liepen en wat ze moeilijk vonden.    

 

‘Ik ben gewoon zo’, was zijn reactie. Dat was maar de vraag. Was hij zo, of had hij de keuze om constant naar deze stem te luisteren? Had hij ook andere geluiden? De harde subpersoon was duidelijk aanwezig. Met behulp van voice dialogue zijn we samen op zoek gegaan naar de meer verstoten kwetsbare kant. Die stem hebben we even moeten zoeken, maar hebben we gelukkig gevonden.

Nu je ook die stem kent, kun je bewust luisteren en een keuze maken. Nu kiest hij bewust wanneer hij naar welke stem meer luistert. Die harde stem is waardevol en  heeft hem ver gebracht. In bepaalde situatie kan dit heel effectief zijn. Die stem heeft hem vroeger ook beschermd om niet gekwetst te worden. Alleen die stem hoeft hem niet langer te beschermen. 

 

Na het inzicht, kwam de uitdaging ‘hoe doe ik dat dan?’ We hebben samen geoefend en gereflecteerd. Hoe komt het over? Voel je de boodschap? Voel je de verbinding? Voel je de betrokkenheid? Voel je de noodzaak? Voel je het eigenaarschap? Hoe doe je dat in woorden en hoe doe je dat in non verbale communicatie.

Hij werkt nu met meer energie en werkplezier!

 

#werkplezier #voicedialogue #coachen is leuk 

 

16 februari 2023

 

Objectief waarnemen bestaat niet

‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet….’, dat klopt maar al te goed. We zien het niet alleen anders, we interpreteren het ook anders en dus ervaren we het anders. Hoe jij dingen om je heen waarneemt en hoe jij ze interpreteert, is heel persoonlijk. Eenzelfde situatie wordt door iedereen anders ervaren. Eerdere ervaringen spelen hierbij een grote rol. Je eigen observaties zijn dus niet dé waarheid maar jouw waarheid. Je realiseren dat een ander dezelfde situatie anders ervaart. 

 

#verschillen #inzichten #bewustwording

 

17 februari 2023

 

Coaching voor startend leidinggevenden

Regelmatig krijg ik de vraag wat de toegevoegde waarde is van coaching voor startend leidinggevenden. Anderen vinden dat coaching standaard zou moeten worden aangeboden voor leidinggevenden. Er zijn allerlei trainingen en opleidingen, maar leidinggeven is net als autorijden of vader of moeder worden, iets dat je in de praktijk leert. In de praktijk kom je er achter hoe je zelf bent als leider. Je komt er achter wat wel en niet werkt om een verandering te realiseren. Je komt er achter hoe het is om mensen te motiveren, stimuleren en soms ook het goede gesprek te voeren als het even niet goed gaat. Hoe voer je dan dat goede gesprek? Vanuit welke houding ga je dat gesprek aan om het gewenste resultaat te bereiken? Ben je oprecht nieuwsgierig of heb je snel een oordeel? Kun je inspelen op je gesprekspartner? Komt je boodschap duidelijk over en ben je tegelijkertijd betrokken bij de ander? Kun je ruimte laten voor een echt gesprek? Wat zit je in de weg om dat goede gesprek te voeren? Mogen emoties er zijn? Wat vind je ongemakkelijk? Wat zijn je worstelingen die je liever niet met collega’s bespreekt? Kun jij verbinding maken? Ben je in staat jezelf een spiegel voor te houden, te reflecteren en jezelf te blijven ontwikkelen? Moet je het altijd goed doen omdat je immers het goede voorbeeld moet geven? Mag je fouten maken? Wat zijn hulpbronnen en wat zit je soms in de weg?

 

En het mooie van mijn vak is dat daar coaching over gaat. Coaching kan je helpen om je persoonlijke doel te bereiken. Als startend leidinggevende kan coaching helpen om bewust te leren door samen te reflecteren wie jij bent als leidinggevende. Wat kom je tegen in de praktijk en hoe kun jij daar als leidinggevende effectief in zijn.

 

#management #leidinggeven #reflecteren #effectief 

 

20 februari 2023

 

Ongemakkelijk?

Wat zijn voor jou ongemakkelijke situaties? Hoe ga jij om met ongemakkelijke situaties? Durf jij gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken? Kun je moeilijke thema’s benoemen of ga je het liever uit de weg? Mogen emoties er zijn? Kun jij een stilte laten vallen? Mag iets er zijn, zonder dat je het direct wilt oplossen? Hoeveel ruimte is er om datgene bespreekbaar te maken waar het eigenlijk over gaat? Maak jij echt verbinding? Hoe open is de sfeer in jouw team? Mag je je kwetsbaar opstellen? Dat wat er niet mag zijn, blijft aandacht vragen.

 

#ongemak #stiltes #verbinding maken #emoties #bespreekbaar maken 

 

22 februari 2023 

 

Niemand lastig willen vallen

Coachvraag: ik wil graag meer mezelf kunnen zijn op mijn werk.

 

Doorvragen leverde het volgende beeld op: ‘ik durf mijn mening niet te geven, ik durf niet tegen collega’s in te gaan als ik het niet met hen eens ben, ik geef mijn grenzen niet aan, ik ben vaak stil en teruggetrokken, collega’s kennen mij eigenlijk helemaal niet.’

Onzekerheid en een negatief zelfbeeld lagen hieraan ten grondslag. ‘Wie zit er op mij te wachten? Ik wil anderen niet lastig vallen’. We zijn samen gaan kijken welke gedachten haar in de greep hadden. Waar zijn die gedachten ontstaan? Is dit wel realistisch? Wat is het effect van deze gedachten? Oordeel je ook zo streng over anderen? Hoe zou je anders kunnen kijken?

Een paar weken lang heeft ze bijgehouden in welke situaties dit speelt. Ze herkende het al snel. Die gedachten zaten haar meerdere keren per dag in de weg. Deze constatering maakte de urgentie om te veranderen groot. Door te handelen vanuit meer realistische en helpende overtuigingen, ging er een wereld voor haar open. Ze werd milder naar zichzelf. Ze leerde te luisteren naar een andere, meer realistische stem. Oefenen in de praktijk bleek gemakkelijker dan ze had gedacht. Het voelde zo goed dat ze steeds een stap verder ging en zelfs de pittige collega haar mening ging geven. Een grote overwinning. Vooraf had ze niet gedacht dat ze hiertoe in staat was. De sleutel tot succes ligt niet bij de ander, maar bij jezelf. Het voordeel is dat je ook meer invloed hebt op jezelf dan op de ander.

 

#onzekerheid #zelfbeeld #belemmerende overtuigingen #bewustwording #coachen 

 

8 maart 2023

 

Trekken aan een dood paard

Mensen meenemen in veranderingen, hen enthousiast maken voor de speerpunten van de organisatie of actief betrekken bij een project, voelt soms als hard werken. Het kost veel energie. Het voelt als ’trekken aan een dood paard’. De sleutel kan eenvoudig zijn. Minder hard werken. Meer luisteren. Echt luisteren. Waar lopen medewerkers tegen aan? Waarom wil je iets te veranderen? Wat zijn hun gedachten en ideeën? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat hebben zij nodig om stappen te zetten? Vaak hebben zij veel kennis en ervaring. De eerste stap is een gezamenlijk beeld van het ‘waarom’ van dit traject. Is het urgent? Zien betrokkenen de meerwaarde? Daarna het verbeelden van een gezamenlijk verlangen. Hoe ziet het ideale plaatje er uit? Is dit aantrekkelijk? Werkt het als een magneet? Belangrijk is vervolgens ruimte om met elkaar te verkennen in welke richting de oplossing ligt en hoe die oplossing er uit zou kunnen zien. Daarna volgt wat er moet gebeuren en wie welke bijdrage kan leveren. Ruimte om gaandeweg het proces te leren en bij te stellen, nodigt betrokkenen uit actief eigenaar te blijven tijdens de implementatie of realisatie. Als je een stap overslaat, is er geen eigenaarschap. Dan kan het resulteren in een ‘trekken aan een dood paard’.

Heb je het gevoel dat je trekt aan een dood paard? Ga eens op welke manier je eigenaarschap stimuleert en faciliteert. Wat hebben betrokkenen nodig om eigenaar te worden?

 

#leiderschap #verandermanagement #luisteren #eigenaarschap 

 

18 maart 2023

 

Interne criticus

Heb jij ook een grote interne criticus, een kritische stem die je constant vertelt dat het beter moet en dat het niet goed genoeg is? De interne criticus houd je scherp en voorkomt dat je fouten maakt. De interne criticus beschermd je tegen kritiek. Met de interne criticus kun je ver komen!

Helaas kost de interne criticus je ook veel. Bijvoorbeeld ontspannen werken, genieten, tevredenheid en een voldaan gevoel na een werkdag. De interne criticus kan je zelfs in de weg zitten om lief naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen. Hij vertelt je vooral dat je sterk moet zijn en je zaakjes voor elkaar moet hebben. Voor zwakheid biedt de interne criticus geen ruimte.

Tijdens coachtrajecten heb ik meerdere mensen hiermee zien tobben. Confrontatie. Bewustwording. Reflectie. Ik heb hen ook andere keuzes zien maken. Dat gun ik iedereen met een sterke interne criticus.

Herken je dit? Neem gerust contact op.

 

#interne criticus #bewustwording #tevredenheid #kwetsbaarheid #coaching 

 

25 maart 2023 

 

Energieverlies

“Het kost me zoveel energie”, “Ik ben altijd versleten na die vergaderingen”, “Sommige mensen zuigen me helemaal leeg”. Energie verlies. Je herkent het vast wel. Van 

 

“Het kost me zoveel energie”, “Ik ben altijd versleten na die vergaderingen”, “Sommige mensen zuigen me helemaal leeg”. Energie verlies. Je herkent het vast wel. Van de ene vergadering krijg je energie. De andere bijeenkomst kost je energie. Bij het ene team voelen we de energie stromen. Bij het andere team is het hard werken om elkaar te begrijpen. Bij het ene project lijkt alles vanzelf te gaan. Bij het andere project voelt het als trekken aan een dood paard.

 

Vaak accepteren we dit zonder stil te staan bij de oorzaak. Onze energie is kostbaar. Interessant om te zoeken wat de oorzaak is van je energieverlies. Wat wordt er niet gezegd? Wat blijft onbesproken? Wordt iedereen gezien en gehoord? Neemt iedereen zijn positie in? Is er leiderschap? Wat gebeurd er in de onderstroom? 

 

#energie #onderstroommanagement # leiderschap #coaching  

 

26 maart 2023

 

Onderstroommanagement

Inspiratie opgedaan door het lezen van het boek ‘Onderstroommanagement’ van Jan ter Bogt en Siets Bakker. In de bovenstroom ligt de focus op de KPI’s oftewel de kritische prestatie indicatoren. In de onderstroom kijk je naar de KVI’s oftewel de kritische verbindings indicatoren. Op een heel toegankelijke en concreet toepasbare manier wordt beschreven wat je op de onderstroom kunt doen als hard werken op de bovenstroom niet werkt. Als iets of iemand er niet mag zijn, iemand zijn of haar positie niet inneemt, er geen balans is tussen geven en nemen of de oorsprong (de ontstaansgeschiedenis) geen gedeeld goed is, is er sprake van potentiële verbetering op de verbindingen. Als de verbindingen ontbreken of niet kloppen, ontstaan er symptomen, vermomd als problemen. De focus ligt vaak op de bovenstroom. De oplossing in de onderstroom. In het boek staan mooie voorbeelden van hoe het komt dat in bepaalde teams alles vanzelf goed lijkt te gaan terwijl het in andere teams altijd maar moeizaam gaat en alles veel energie kost. Leiderschap met oog voor zowel de bovenstroom als de onderstroom, biedt nieuwe mogelijkheden om het werkplezier te verhogen en resultaten te verbeteren.

Van de ene vergadering krijg je energie. De andere bijeenkomst kost je energie. Bij het ene team voelen we de energie stromen. Bij het andere team is het hard werken om elkaar te begrijpen. Bij het ene project lijkt alles vanzelf te gaan. Bij het andere project voelt het als trekken aan een dood paard.

Vaak accepteren we dit zonder stil te staan bij de oorzaak. Onze energie is kostbaar. Interessant om te zoeken wat de oorzaak is van je energieverlies. Wat wordt er niet gezegd? Wat blijft onbesproken? Wordt iedereen gezien en gehoord? Neemt iedereen zijn positie in? Is er leiderschap? Wat gebeurd er in de onderstroom?

Herken je dit en wil jij wel onderzoeken waar de oorzaak ligt en wat je kunt doen om de energie te laten stromen? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

#energie #onderstroommanagement #leiderschap #coaching 

 

31 maart 2023 

 

Leiderschap wijkverpleegkundige

Hoog verzuim, openstaande vacatures, complexe casuïstiek, te weinig MIC meldingen en een startende kwaliteitsverpleegkundige. Als wijkverpleegkundige word je geacht inhoudelijk leiding te geven aan het thuiszorgteam. Je werkt hard. Je krijgt de boel niet vlot getrokken. Je hebt het gevoel van ‘dweilen met de kraan open’. Hoe krijg je dit omgebogen naar ‘stap voor stap samen bouwen’?

 

Een uitdaging. Zeker als je zelf 25 jaar bent en de gemiddelde leeftijd van je collega’s de leeftijd van je ouders is. Zelf hard werken en alle gaten dichtlopen of inzetten op eigenaarschap en een leerklimaat? Hoe krijg je eigenaarschap? Hoe ga je het gesprek aan over de samenwerking? Hoe spreek je als jonge wijkverpleegkundige collega’s met meer dan 30 jaar werkervaring aan? En wat als je eigen onzekerheid je in de weg zit? En je beter zorgt voor een ander dan voor jezelf?

 

Herken je dit en wil je jezelf ontwikkelen tot een zelfverzekerde en krachtig inhoudelijk leider? Zet de stap en neem vrijblijvend contact. Met mijn resultaatgerichte, nuchtere manier van coachen begeleid ik je graag in jouw ontwikkeling.

 

 

#wijkverpleegkundige #leiderschap #coaching

 

5 april 2023 

 

Als harder werken niet meer werkt

‘Als harder werkt niet meer werkt’

Een boek van Daniel Ofman. Alleen de titel vind ik al inspirerend. Ik kom regelmatig coachees tegen die heel hard werken. Ondanks dat ze heel hard werken, bereiken ze hun doel niet. Het harde werken is niet effectief. Of niet effectief meer in een veranderende context. Albert Einstein zijn motto was: ‘Het is onzinnig hetzelfde te blijven doen en dan een andere uitkomst te verwachten’.

Inzicht is stap 1. Inzicht in patronen in samenwerking en communicatie. Inzicht in intenties, gedrag en effect. Zicht op bovenstroom en onderstroom. Stap 2 is dan vanuit die bewustwording op een andere manier proberen het gewenste resultaat te bereiken. Jezelf als leider op een andere manier uitvinden. Stap 3 is oefenen in de praktijk en samen reflecteren en bijstellen.

Zoals Daniel Ofman beschrijft: ‘Inspiratie en inzet zijn niet te koop, maar worden verkregen als wat je doet inhoudelijk klopt, je houding klopt en de verhoudingen kloppen.’

Herken je dat harder werken niet meer werkt? Wil je meer energie in je teams? Wil je als leidinggevende je handelingsrepertoire uitbreiden? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bespreken of coaching jou hierbij kan helpen.

#managementcoaching #leiderschap  

11 april 2023 

 

Moedig leiderschap 'Durf te leiden' van Brené Brown

In het boek ‘Durf te leiden’ van Brené Brown gaat het over de kracht van kwetsbaarheid en moedig leiderschap. Zij beschrijft kwetsbaarheid als ‘de moed hebben om jezelf te laten zien als je de uitkomst niet onder control hebt’. Kwetsbare ervaringen zijn niet gemakkelijk. Je wordt er angstig of onzeker van, ze zorgen ervoor dat je jezelf wilt beschermen. Er is moed voor nodig.

 

Dit boek gaat over het verschil tussen moedig leiderschap en gepantserd leiderschap. Gepantserd leiderschap is leiderschap vanuit bescherming. Bescherming tegen ongemakkelijke situaties, ingewikkelde emoties, kritiek of afwijzing. Kenmerken van een organisatiecultuur met gepantserd leiderschap zijn een afrekencultuur, macht over mensen, denken vanuit schaarste, een cultuur gericht op alles weten in plaats van leren en ontwikkelen, een cultuur waarin uitputting van hard werken en productiviteit worden beloond en je aanzien bepalen, fouten worden afgestraft en weinig ruimte is voor feedback en innovatie.   

 

Moedig leiderschap gaat over leiderschap met ruimte voor kwetsbaarheid, leiderschap vanuit waarden, een leider die zichzelf kent en van zichzelf houdt, een leider die de moed heeft om lastige gesprekken te voeren en zich verbonden voelt met de mensen. Kenmerken van een organisatiecultuur met moedig leiderschap zijn een gezond streven, dankbaarheid, het vieren van mijlpalen en overwinningen, duidelijkheid, het stellen van grenzen, leren en ontwikkelen, het nemen van risico’s, ruimte voor innovatie en meedenken, mensen weten wat ze waard zijn, mensen voelen dat ze er bij horen, er is grote betrokkenheid en een gemeenschap doel, er is ruimte voor mensen om op verhaal te komen en voor emoties zoals angst en onzekerheid.

 

Een inspirerend boek dat stof tot nadenken geeft over je eigen leiderschap. Welke elementen van moedig leiderschap heb je sterk ontwikkeld? Op welke vlakken wil je jezelf verder ontwikkelen tot moedig leider? En welke elementen vanuit gepantserd leiderschap herken je? Welke patronen wil je doorbreken?

Wil je jezelf verder ontwikkelen tot moedig leider? Neem dan contact op! 

 

#moed #kwetsbaarheid #leiderschap 

 

12 mei 2023 

 

Dansen met kwetsbaarheid voor moedig leiderschap

Brené Brown schrijft in haar boek ‘Durf te leiden’ over als leidinggevende durven te dansen met kwetsbaarheid. Zij beschrijft kwetsbaarheid als de emotie die we ervaren in tijden van onzekerheid, als we risico’s nemen en ons emotioneel blootgestellen. Uit haar onderzoek komt naar voren dat mensen geen situatie konden benoemen waarin moed nodig was en ze zich niet kwetsbaar voelde. Als je als leider in moeilijke situaties probeert de emoties en het ongemak weg te duwen, kom je niet tot de kern waar het over moet gaan.

 

Op de werkvloer betekent moedig leiderschap dat je het onbespreekbare bespreekbaar maakt. Dat je je mening geeft. Dat je je grenzen aangeeft. Dat je ruimte durft te nemen om jezelf te zijn en jezelf te laten zien. Dat je feedback durft te geven. Dat je bespreek maakt als een collega zich negatief uitlaat over een ander, dat iemand kort door de bocht handelt, dat iemand snel oordeelt, dat iemand zijn rol niet pakt, dat iemand jou of een ander niet prettig bejegend, dat je er bent voor een ander als hij of zij iemand heeft verloren of kampt met ziekte. Moeilijke gesprekken voeren, geeft verbinding.

Sterker nog. Brené Brown stelt dat: Het weglopen voor kwetsbaarheid en emoties, uit angst dat de prijs die je moet betalen te hoog zal zijn, betekent weglopen van juist datgene wat doel en betekenis geeft.”

 

Durf jij kwetsbaar te zijn? Durf je het ongemak bespreekbaar te maken? Durf je iemand oprechte feedback te geven? Maak jij echt verbinding?

 

Wil je als leidinggevende jezelf verder ontwikkelingen op het gebied van moedig leiderschap en het maken van verbinding? Zet de stap om samen te ontdekken wat coaching voor jou kan betekenen!

 

#leiderschapsontwikkeling #kwetsbaarheid #moed #coaching

 

23 mei 2023

 

Duidelijkheid is vriendelijk en onduidelijk is onvriendelijk

Uit het boek ‘Durf te leiden’ van Brené Brown

Volgens Brené Brown is duidelijkheid vriendelijk en onduidelijkheid onvriendelijk. Veel mensen vermijden duidelijkheid, omdat ze zichzelf wijs maken dat ze dan aardig zijn, terwijl ze eigenlijk onaardig en zelfs oneerlijk zijn.

Brené Brown gunt iedereen mensen om zich heen die genoeg om hen geven om eerlijk en oprecht te zijn. Geen ja-knikkers. Ze gunt iedereen ook dat ze feedback kunnen ontvangen. Het hulpmiddel is volgens Brené Brown nieuwsgierigheid.

Brené Brown schrijft dat als we onszelf laten definiëren door wat iedereen denkt, het moeilijk is om moedig te zijn. Maar als we ons er niets meer van aantrekken wat anderen denken, zijn we te gepantserd voor verbinding.

 

Heb je mensen die je feedback geven? Is de intentie gericht op persoonlijke groei of zoek je bevestiging bij elkaar? Wie zijn ja-knikkers en wie dragen bij aan je persoonlijke groei? Ben je nieuwsgierig als je feedback krijgt of voel je je aangevallen? Mensen om je heen die je van oprechte feedback voorzien, dragen bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen in een leidinggevende positie is het essentieel om zulke mensen om zich heen te hebben. 

 

#feedback #persoonlijke ontwikkeling #nieuwsgierigheid #leiderschap

 

1 juni 2023

 

Zelfbescherming

Als je word aangevallen, ga je jezelf beschermen. Dat is een natuurlijke reactie. De onbewuste reflex is vechten (een grote mond, je gaat in de tegenaanval), vluchten (je trekt je terug, wordt stil of gaat letterlijk weg) of bevriezen (je kan niet meer bewegen of niets zeggen). Door negatieve ervaringen kun je al uit voorzorg gaan jezelf gaan beschermen tegen negatieve ervaringen. Je gaat als het ware al vechten, vluchten of bevriezen. ‘Ik zeg maar niks, want straks krijg ik commentaar’. ‘Ik steek mijn nek niet uit, want straks word ik uitgelachen’. ‘Ik spreek mijn collega niet aan, want straks krijg ik een grote mond’. ‘Ik roep zelf maar hard, zodat een ander mij niet kan raken’. ‘Ik ben zo sterk, mij krijgen ze niet klein’.

Je mechanisme om jezelf te beschermen, heeft je waarschijnlijk ver gebracht en heel wat negatieve ervaringen voorkomen. Maar het kan je ook behoorlijk in de weg zitten. Het houdt je tegen om je grenzen aan te geven, je mening te geven of jezelf te laten zien. Je laten leiden door zelfbescherming werkt beperkend. Het zorgt er voor dat je continue in een soort kramp zit. Het kost energie. Het staat je in de weg om ontspannen te werken. Het voelt alsof je een beetje op slot zit. Vaak gebeurd dit onbewust. Bewustwording kan ruimte bieden om andere keuzes te maken.

Herken je dit? Heb je er last van? Wil je dit graag veranderen? Wil je je minder laten beperken door angst en meer jezelf laten zien? Neem contact op om te bespreken of coaching je hierbij kan helpen.

 

#zelfbescherming #patronendoorbreken #coaching

 

2 juni 2023

 

Chaos

Drie to do lijsten, overvolle mailbox, stapels op je bureau, onvoldoende voorbereid en te laten komen bij besprekingen, chaos is je hoofd. Gebrek aan structuur. Je verliest veel tijd en energie.

Focus en overzicht zijn voorwaarden om je zaken op orde te hebben. Hiervoor is tijd voor reflectie, prioriteren en ‘er even boven kunnen hangen’ cruciaal. Wat ligt er allemaal? Wat moet nu en wat kan wachten? Wat moet ik zelf doen en wat kunnen anderen doen? Wat zijn de belangrijkste thema’s? Hebben betrokkenen eenzelfde beeld van het eindresultaat?

Vaak heb je er niet alleen zelf last van, maar ook de mensen om je heen. Inzicht in het effect van je gedrag op jezelf, op anderen en op het resultaat wat je wilt bereiken. Alleen als je een structuur en werkwijze vindt die bij jou past, werkt het.

 

#overzicht #prioriteiten stellen #rust #grip op agenda #time management #geordend werken

 

Neem contact op